Нормативно-правова база

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ:

 

Конституція України;

 


Закон України «Про загальну середню освіту»;

 


Закон України «Про позашкільну освіту»;

 


Закон України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення»;

 


Закон України «Про охорону дитинства»;

 


Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 


Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.);

 


Національна доктрина розвитку освіти, яка затверджена наказом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002;

 


Конвенція про права дитини, яка прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року;

 


Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, яка затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року;

 


Положення про класного керівника навчального закладу загальної середньої освіти;

 


Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

 


Концепція громадянської освіти в Україні;

 


Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти;

 


Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015р. р.;

 


Комплексна Програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015р.р.;

 


Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 „Про Національну програми правової освіти населення”.