Виховна робота

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 

 

  ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. 

  Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:

1. Ціннісне ставлення до себе.
2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини і людей.
3. Ціннісне ставлення до природи.
4. Ціннісне ставлення до праці.
5. Ціннісне ставлення до культкри і мистецтва.
6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

 

  МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ: Створення ефективної системи виховної діяльності класного керівника та гуманістичної виховної системи класного колективу.

 

  ВИХОВНА ПРОБЛЕМА: Виховання успішно соціалізованої особистості в умовах реформування та гуманізації освіти.

 

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми.

 

Організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проективної педагогіки та за принципом концентризму.

 

Створення програми виховання для кожного класу з урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.

 

Наповнення змістом, відповідно до вікових особливостей учнів;

 

Задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізацї) в умовах школи.

 

Реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходу до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах.

 

Оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової.

 

Створення незалежних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.

 

Співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями.

 

Інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.  

 

  СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ: навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

 

ВЗАЄМОДІЯ СІМ'Ї ТА ШКОЛИ

 

 

 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ

 

Льодова арена "Шато Ледо"

 

Екскурсія "Посетим Французский бульвар"

 

 

Екскурсія "Посетим Французский бульвар"

 

 

 

День працівника освіти

 

День працівника освіти

 

День працівника освіти

 

Урок "Україна - єдина країна"

 

Урок "Україна - єдина країна"

 

Свято Першого  дзвоника