Нормативно-правова база

 

 

Правова освіта у НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами України:

 

Закони України:

1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами на 20.11.2012 р.).
2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІV (зі змінами на 16.10.2012 р.).
3. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, №2402- ІІІ (зі змінами на 06.11.2012 р.).
4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 року № 281-ХІV (зі змінами на 06.01.2011 р.).
5. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 №2789-ІІІ (зі змінами на 06.11.2012 р.).
6. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 №2812-ХІІ (зі змінами на 16.10.2012 р.).
7. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-ІІІ (зі змінами на 16.10.2012 р.).
8. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. № 21/95-ВР (зі змінами на 06.11.2012р.).
9. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VІ (зі змінами на 06.11.2012
р.).

 

Укази Президента України:

1. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
2. «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001р. № 992/2001.
3. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
4. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.
5. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.
6. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» від 28.01.2000 року №113/2000
7. «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 р. № 1163/2011.
8. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» від 11.06.2005 року №1086/2005
9. «Про Національну програму «Діти України» від 18.01.1996 р. № 63/96.
10. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» від 23.06.2001 р. №467/2001.
11. «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей» від 04.05.2007 р. № 376/2007.

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства» від 03.08.2000 р. № 1200 (зі змінами на 31.05.2012 р.).
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
4. «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 року № 778
5. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 р. № 1209-р.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 29.09.2010 р. № 1911-р.
8.«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 12.10.2011 № 1039-р
9. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності.
10. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

 

 

Листи та Накази Міністерства Освіти і Науки України:


1. Наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 11.01.2012 № 12.
2. Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав наа освіту» від 29.10.2010 № 1023.
3. Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010 № 59.
4. Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді» від 20.01.2012 № 1/9-43.
5. Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин» від 11.04.2011 №1/9-259.
6. Лист Міністерства Освіти і Науки України «Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення» від 19.11.2010 № 1/9-838.
7. Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи» від 27.07.2012 № 1/9-530.
8. Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання» від 09.08.2012 № 1/9-557.
9. Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіті» від 10.09.2009 № 839.
10. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо інформації МВС про стан правопорушень у дитячому середовищі» від 26.01.2012 № 1/9-5811. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ (зі змінами на 06.11.2012 р.).

 

 

Нормативно-правові та методичні документи:


1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.
5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
6. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).
7. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 14.08.2008 року № 1/9-520.
8. Про затвердження «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 року № 434.
9. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 року № 1243.

 

Інші документи:


1. Заходи Департаменту освіти Харківської міської ради щодо запобігання та профілактики злочинності серед учнів навчальних закладів міста, спрямовані на реалізацію Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р «Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року»» та Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI.
2. Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI.3. Методичні рекомендації з питань попередження правопорушень з боку радикально налаштованих молодіжних організацій (На виконання листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 02.03.2011 № 694 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 № 01-12/745 щодо організації роботи з питань запобігання втягненню неповнолітніх у діяльність радикально налаштованих молодіжних організацій)